De strijd tegen de obesitasepidemie met afslankmiddelen

Recente waarschuwingen van het RIVM voorspellen dat tegen 2040 meer dan de helft van de Nederlandse volwassenen te kampen zal hebben met overgewicht. Wat betekenen de opkomende anti-obesitasmiddelen voor deze strijd? Experts suggereren dat we mogelijk aan het begin staan van een cruciale fase.

Anoesjka Minnaard, bijna fataal getroffen door diabetes type-1, benadrukt het belang van een respectvolle benadering van gewichtsproblemen, ongeacht de gezondheidstoestand van een individu. Ze deelt haar ervaring met een supportgroep genaamd ‘Dikke Vinger’, een radicale stichting die pleit voor gelijke behandeling.

De opkomst van medicijnen zoals Ozempic, Wegovy en Mounjaro heeft de aandacht van miljoenen Amerikanen getrokken, met een snel groeiende markt en culturele impact. Deze medicijnen beloven meer dan alleen gewichtsverlies en hebben de farmaceutische industrie in een miljardenbusiness veranderd.

Deskundigen zoals Edith Feskens en Jaap Seidell erkennen de potentie van deze medicijnen als een mogelijke doorbraak in de strijd tegen obesitas. Ze benadrukken echter ook de complexiteit van obesitas en pleiten voor een holistische benadering.

Hoewel sommigen optimistisch zijn over een toekomst zonder obesitas, blijft de realiteit somber. Het huidige tempo van gewichtstoename is alarmerend, met ernstige gezondheidsrisico’s voor miljoenen mensen wereldwijd.

Terwijl de wereld worstelt met de obesitasepidemie, blijven medische doorbraken zoals anti-obesitasmiddelen hoop bieden voor een gezondere toekomst, maar de weg naar een wereld zonder overgewicht zal nog steeds uitdagend zijn.

Bron: Volkskrant