Is Overgewicht aangeboren? Ontdek de waarheid achter obesitas

Heb je je ooit afgevraagd of je overgewicht veroorzaakt wordt door een gebrek aan zelfbeheersing of aan genetische factoren? Hier zijn enkele feiten en fabels over overgewicht en obesitas.

Feiten:

  • Genetische aanleg: Obesitas kan deels genetisch bepaald zijn. Ongeveer 5% van de mensen met obesitas heeft een specifieke genetische oorzaak, zoals een mutatie in het MC4R-gen. 
  • Multifactoriële aandoening: Obesitas is een complexe aandoening, waarbij zowel genetische als omgevingsfactoren en opleidingsniveau een rol spelen.
  • Invloed van omgeving: Erfelijke aanleg voor overgewicht komt sterker tot uiting in een (sociale) omgeving met veel calorierijk voedsel en weinig bewegingsmogelijkheden.

Fabels:

  • Volledig aangeboren: Het is een misvatting dat obesitas volledig aangeboren is. Genetische factoren spelen een beperkte rol, maar ook je eet- en beweeggewoonten zijn belangrijk.
  • Onveranderlijk: Genetische aanleg betekent niet dat obesitas onvermijdelijk of onveranderlijk is. Leefstijlveranderingen kunnen effectief zijn, zelfs bij genetische aanleg.
  • Enkel genetisch bepaald: Obesitas wordt niet alleen door genen bepaald. Sociaal-economische factoren, psychologische omstandigheden en gedrag zijn ook belangrijke factoren.

Conclusie:

Obesitas is niet puur aangeboren, maar een complexe aandoening waarbij genetische aanleg de kans op overgewicht kan verhogen, vooral in een obesogene (eet) omgeving. Preventie en behandeling vragen om een persoonlijke aanpak die zowel genetische als omgevingsfactoren in overweging neemt.