Skip to main content

De jeugd in Nederland vertoont een groeiende trend van overgewicht, met 17% van de jongeren tussen 2 en 25 jaar die vorig jaar te zwaar waren, volgens gegevens van het CBS in samenwerking met het RIVM. Deze toename is vooral merkbaar bij jongvolwassenen, waarbij 25% van degenen tussen 18 en 25 jaar te zwaar was, waarvan 7% obesitas had. Overgewicht hing samen met factoren zoals leeftijd, afkomst, ouderlijk opleidingsniveau en de aanwezigheid van overgewicht bij ouders, maar niet met geslacht.

Bron: Telegraaf