Skip to main content

Mensen met obesitas die een wekelijkse dosis Tirzepatide kregen, een nieuw geneesmiddel dat recentelijk is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de behandeling van type 2 diabetes, verloren gemiddeld ongeveer 52 pond, volgens een recente studie in het New England Journal of Medicine. De studie onderzocht 2.539 deelnemers met obesitas en ontdekte dat dit medicijn mogelijk gewichtsverlies kan veroorzaken bij volwassenen zonder diabetes. Het medicijn is momenteel echter nog niet goedgekeurd als anti-obesitas medicatie.

De studie toonde aan dat mensen zonder diabetes gemiddeld tussen de 15% en 20,9% van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht verloren tijdens het klinische onderzoek. Het medicijn leidde tot aanzienlijke en langdurige gewichtsvermindering, hoewel er voornamelijk gastro-intestinale bijwerkingen werden gemeld, zoals misselijkheid, braken en diarree. Tirzepatide is momenteel alleen FDA-goedgekeurd voor de behandeling van type 2 diabetes, en er wordt gewerkt aan goedkeuring als behandeling voor obesitas.

Bron: Thebrighterside