Skip to main content

Tirzepatide effectief voor behandeling van overgewicht.
(Nog niet verkrijgbaar in Nederland)

De injectie van 5 mg, 10 mg, of 15 mg trizepatide eenmaal per week bij mensen met obesitas zorgt voor een aanzienlijke en aanhoudende vermindering van het lichaamsgewicht.

Tirzepatide is een glucagonachtige peptide (GLP-1)-agonist, net als het middel Saxenda dat in februari 2022 door het Zorginstituut werd goedgekeurd als medicijn om obesitas te behandelen. Tirzepatide is daarnaast ook een glucoseafhankelijk insulinotropisch polypeptide (GIP)-agonist. GLP-1-agonisten verminderen het gevoel van trek en honger, en zorgen ervoor dat glucose uit voedsel minder snel wordt opgenomen. GIP-agonisten kunnen deze werking volgens de onderzoekers mogelijk versterken.

Aan het dubbelblinde, gerandomiseerde, fase-3-onderzoek deden 2539 volwassenen mee met een BMI van 30 of meer, of van 27 of meer in combinatie met een gewicht-gerelateerde complicatie. De proefpersonen wogen gemiddeld 104,8 kg en hadden een gemiddeld BMI van 38,0. Zij ontvingen gedurende 72 weken eenmaal per week subcutane injectie met tirzepatide (5 mg, 10 mg, of 15 mg) of een placebo (1:1:1:1).

In vergelijking met de placebogroep, maakte de groep die 5 mg tirzepatide kreeg een gewichtsverandering door van -15,0 procent (95%-BI: -15,9 tot -14,2). De groep die 10 mg tirzepatide ontving, maakte een gewichtsverandering door van -19,5 procent (-20,4 tot -18,5). En de groep die 15 mg ontving, maakte een gewichtsverandering door van -20,9 procent (-21,8 tot -19,9). Tirzepatide had daarnaast een voordelige invloed op tailleomtrek, systolische en diastolische bloeddruk, nuchtere insulinespiegel en lipideniveaus.

Bron