Nieuwe medicijnen tegen overgewicht

20-12-2022

Hier is een ontnuchterende gedachte voor het seizoen van groeiende tailles: meer dan 72% van de Amerikaanse volwassenen is zwaarlijvig of heeft overgewicht, volgens de Centers for Disease Control and Prevention en 63% van de Europesche volwassenen. Hierdoor neemt hun risico op een reeks ziekten, waaronder kanker, artrose en hartaandoeningen toe. Overgewicht / obesitas is een poortziekte voor zo’n 200 aandoeningen waaronder 13 soorten kanker.

Nieuwe medicijnen blijken opmerkelijk effectief bij de behandeling van mensen met overgewicht. Studies tonen aan dat de medicijnen, zelf toegediend in wekelijkse injecties, gemiddeld resulteren in een verlies van 15 tot 22 procent van het lichaamsgewicht – veel meer dan oudere generaties dieetpillen en genoeg om cardiovasculaire en andere risico’s aanzienlijk te verminderen.

Voor sommige patiënten was het echter een uitdaging om aan de medicijnen te komen. Enorme vraag- en productieproblemen hebben in sommige gevallen geleid tot aanbodtekorten. Bovendien zijn de kosten hoog en is de verzekeringsdekking voor de behandeling van gewichtsverlies – in tegenstelling tot diabetes, het oorspronkelijke gebruik – fragmentarisch. Maar de markt verandert snel, dus houd ons in de gaten.