Wetenschappelijke studie: Gewichtsverlies 14.9% door Ozempic in 68 weken voor adolescenten

03-01-2023

Een wetenschappelijke studie gepubliceerd in The New England Journal of Medicine toont aan dat adolescenten (12-<18 jaar) die wekelijks een dosis van 2.4-mg Ozempic kregen 14.9% afvielen in 68 weken. Deze behandeling was in combinatie met een calorie arm dieet en een meer actieve lifestyle.

Methode
In dit dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde onderzoek met parallelle groepen namen de adolescenten (12 tot <18 jaar) met obesitas of met overgewicht (een BMI in het 85e percentiel of hoger) en ten minste één gewichtsgerelateerde naast elkaar bestaande aandoening. Deelnemers werden willekeurig toegewezen in een verhouding van 2:1 om eenmaal per week subcutaan semaglutide (in een dosis van 2,4 mg) of placebo te krijgen gedurende 68 weken, plus leefstijlinterventie. Het primaire eindpunt was de procentuele verandering in BMI vanaf baseline tot week 68; het secundaire bevestigende eindpunt was gewichtsverlies van ten minste 5% in week 68.

Resultaten
In totaal ondergingen 201 deelnemers randomisatie en voltooiden 180 (90%) de behandeling. Op één na hadden alle deelnemers obesitas. De gemiddelde verandering in BMI vanaf baseline tot week 68 was −16,1% met semaglutide en 0,6% met placebo (geschat verschil, −16,7 procentpunten; 95% betrouwbaarheidsinterval [BI], −20,3 tot −13,2; P<0,001). In week 68 hadden in totaal 95 van de 131 deelnemers (73%) in de semaglutidegroep een gewichtsverlies van 5% of meer, vergeleken met 11 van de 62 deelnemers (18%) in de placebogroep (geschatte ratio, 14,0; 95% BI, 6,3 tot 31,0; P<0,001). Verlagingen van het lichaamsgewicht en verbetering met betrekking tot cardiometabole risicofactoren (tailleomtrek en niveaus van geglyceerd hemoglobine, lipiden [behalve high-density lipoprotein-cholesterol] en alanineaminotransferase) waren groter bij semaglutide dan bij placebo.

Conclusie
Bij tieners met obesitas resulteerde een wekelijkse behandeling met een dosis van 2,4 mg semaglutide plus leefstijlinterventie in een grotere verlaging van de BMI dan alleen leefstijlinterventie.

Bron: Novo Nordisk; STEP TEENS ClinicalTrials.gov-nummer, NCT04102189