Skip to main content

Het medicijn Ozempic, oorspronkelijk bedoeld voor de behandeling van diabetes type 2, heeft veel aandacht getrokken vanwege het onbedoelde effect van gewichtsverlies. Dit is deels te wijten aan de populariteit die het heeft verworven op sociale media, waar mensen zonder diabetes het off-label gebruiken om af te vallen. Deze ontwikkeling heeft echter geleid tot tekorten van het medicijn, wat problemen veroorzaakt voor mensen met diabetes die het nodig hebben. De fabrikant, Novo Nordisk, heeft aangegeven dat de vraag naar het medicijn en problemen met de toeleveringsketen de beschikbaarheid hebben beïnvloed. Hoewel Ozempic effectief gewichtsverlies kan bevorderen, zijn er ook mogelijke bijwerkingen en kosten die moeten worden overwogen, en het off-label gebruik ervan wordt niet aangemoedigd door de fabrikant.

De populariteit van het diabetesmedicijn Ozempic is toegenomen vanwege de bijwerking van gewichtsverlies, wat heeft geleid tot off-label gebruik door mensen zonder diabetes. Dit heeft echter geleid tot tekorten van het medicijn, waardoor mensen met diabetes moeite hebben om toegang te krijgen tot hun voorgeschreven medicatie. Het medicijn is effectief in het bevorderen van gewichtsverlies, maar het gaat ook gepaard met mogelijke bijwerkingen en hoge kosten. De fabrikant benadrukt dat off-label gebruik niet wordt aangemoedigd, en het moet altijd worden voorgeschreven door zorgverleners na zorgvuldige overweging van de risico’s.

Ozempic, oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van diabetes type 2, wordt nu vaak off-label gebruikt voor gewichtsverlies. Deze trend is grotendeels te wijten aan sociale media, waar mensen zonder diabetes het medicijn prijzen voor hun succes in gewichtsverlies. Dit heeft echter geleid tot tekorten van het medicijn, waardoor mensen met diabetes moeite hebben om het te verkrijgen. Terwijl Ozempic effectief gewichtsverlies kan bevorderen, zijn er ook mogelijke bijwerkingen en kosten die moeten worden overwogen. De fabrikant benadrukt dat off-label gebruik niet wordt aangemoedigd en dat voorschriften moeten worden gedaan door zorgverleners na zorgvuldige overweging van de risico’s.

Bron: TODAY