Skip to main content

Vanaf 1 juli 2022 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de vergoeding van Saxenda (liraglutide) en GLP-1 agonisten (Semaglutide, Dulaglitide, Exenatide, Lixisenatide). De voorwaarden voor vergoeding van liraglutide (Saxenda®) zijn gewijzigd. Dit medicijn wordt nu alleen vergoed vanuit het basispakket voor een specifieke groep mensen met ernstig overgewicht als zij gedurende minstens één jaar zonder succes een erkende Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) hebben gevolgd. Dit betekent dat voordat u in aanmerking komt voor Saxenda, uw huisarts u eerst moet aanmelden bij een door het RIVM erkende GLI, die u gedurende een jaar begeleidt. Als de beoogde resultaten niet worden behaald, kunt u samen met uw huisarts of specialist bespreken of u in aanmerking komt voor Saxenda. Voor mensen die al Saxenda gebruiken, verandert er niets aan hun vergoeding.

Daarnaast zijn er ook veranderingen in de vergoeding van GLP-1 agonisten (Semaglutide, Dulaglitide, Exenatide, Lixisenatide) vanaf 1 juli 2022. De belangrijkste verandering is dat het gebruik van GLP-1 agonisten in combinatie met kortwerkend insuline niet langer wordt vergoed. Uw zorgverlener zal tijdens uw afspraak met u bespreken welke alternatieve behandelingsopties beschikbaar zijn. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met uw apotheker.

Bron: Ikazia