Wordt u lid van onze cliëntenraad?

Elysee vindt het belangrijk om op structurele wijze feedback te krijgen van haar cliënten over haar productenportfolio en dienstverlening. Daarvoor is er een Elysee cliëntenraad.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit het perspectief van cliënten over o.a.. de kwaliteit van de dienstverlening van Elysee. Dit doen de leden op basis van hun ervaringen, inzichten en kennis. Onderwerpen waarin u kunt denken zijn bereikbaarheid van locaties, toegankelijkheid van medisch personeel, veiligheid en hygiëne.

Voor de cliëntenraad zoeken wij drie tot maximaal vijf leden, waaronder een voorzitter. Gemiddeld 4 keer per jaar vergadert de cliëntenraad online over bovenstaande onderwerpen. Het kijkt daarbij ook naar specifieke verbeterpunten van de dienstverlening en naar de algemene ontwikkelingen in de markt.

Bent u geïnteresseerd in deelname in de cliëntenraad?
Neem dan contact op met Albert Akkermans, Managing Partner: a.akkermans@elyseelife.com