FAQ's

1. Welke behandelingen heeft Elysee voor gewichtsverlies?

Elysee Nederland maakt voor haar Weight Loss behandelingen gebruik van leefstijlinterventie en ondersteunend medicatie. De medicatie kan worden voorgeschreven door een Elysee arts of Internist. Hiervoor is een medische indicatiestelling noodzakelijk. De medische indicatiestelling is o.a. gebaseerd op een BMI > 30 of een BMI >27 met een aan overgewicht gerelateerde aandoening. De wekelijkse dosering is altijd maatwerk en wordt samen met het medisch team bepaald. Deelnemers hebben wekelijks contact met de medische begeleider van Elysee.

2. Wat zijn de effecten van de behandelingen?

Het gewichtsverlies van deelnemers is grotendeels afhankelijk van therapietrouwheid, de persoonlijke leefstijl en de persoonlijke motivatie. Gemiddeld verliezen Elysee deelnemers 1 à 2 kg lichaamsgewicht per week tijdens de behandeling. Gestreefd wordt naar een gezond gewicht voor de lange termijn. Daarvoor is het belangrijk dat deelnemers na het beëindigen het hoofprogramma van de 4 tot 6 maanden en de daaropvolgende onderhoudsdosis periode, nieuwe gewoontes hebben ontwikkeld voor gezond eten en gezond bewegen.

3. Hebben medicijnen voor afvallen ook bijwerkingen?

De meeste medicijnen voor afvallen hebben bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, obstipatie en diarree. Een kleine groep van deelnemers heeft hier vooral in de eerste weken van het Weight Loss behandelprogramma last van. Daarom is het noodzakelijk dat de deelnemers wekelijks begeleiding en contact hebben met de medisch deskundig Elysee nurse.

4. Worden de medicijnen vergoed door zorgverzekeraars?

De Weight Loss behandelprogramma’s van Elysee en de medicijnen worden niet door zorgverzekeraars vergoed. GLI-programma’s (Gecombineerde Leefstijl Interventie) indien voorgeschreven door een huisarts of specialist vallen wel onder de zorgverzekering. U dient hiervoor contact op te nemen met uw eigen huisarts voor meer informatie.

5. Hoe lang duurt het behandeltraject / programma ?

Het behandeltraject duurt minimaal 6 maanden waarin de cliënten intensief worden begeleid in gewichtsverlies en medicatie door de New Life Nurse. Daarna volgt een nabehandelingstraject waarin de cliënten op stabiel gewichtsniveau blijven.

6. Waaruit bestaat het behandeltraject / programma ?

Het integrale behandeltraject bestaat uit een intake gesprek met een arts, bloedonderzoek, intensieve begeleiding (thuisbezoeken) door de New Life Nurse van Elysee, gewichtsmetingen, beweging- en voedingsadviezen. Mogelijk wordt met de persoonlijke huisarts contact opgenomen voor behandeladviezen.

7. Wat als ik mijn streefgewicht heb bereikt?

Om ervoor te zorgen dat je resultaten duurzaam zijn, volgt een nabehandelingstraject waarin de cliënten op stabiel gewichtsniveau blijven. Hierbij word je wekelijkse onderhoudsdosis in overleg met het medisch team voor jou bepaald.

8. Wat zijn de kosten voor het behandeltraject?

De totale kosten voor het behandeltraject worden vooraf met u gedeeld en zijn gebaseerd op het type traject wat een cliënt gaat doorlopen. De kosten voor consulten, medicatie, bloeddrukmetingen en lichaamsanalyse zijn all-in.

9. Wat is de garantie op succes ?

De gewichtsreductie resultaten per cliënt zijn afhankelijk van de motivatie van cliënt, de medicatiedosering, de duur van het behandeltraject en opvolging van de beweging en voedingsadviezen.

10. Wat is het voordeel van deze methode boven andere lifestyle programma's zoals dieet?

Er zijn veel lifestyle programma’s voor gewichtsverlies. Het integrale behandelprogramma van Elysee wordt aangevuld met ondersteunende medicatie. Cliënten ervaren positieve resultaten. De intensieve en persoonlijke begeleiding door de New Life Nurses geven een stimulans in de motivatie van cliënten.

11. Kan iedereen meedoen?

Het Elysee behandelprogramma is voor personen met een BMI > 30 of een BMI >27 met een aan overgewicht gerelateerde aandoening. Bloedonderzoek en de intake door de Elysee arts zijn standaard onderdelen van het behandelprogramma. De medische begeleiding is er op gericht om de mogelijke bijwerkingen te minimaliseren en de zelfwerkzaamheid van de cliënten te stimuleren.

Heb je een andere vraag?

Staat jouw vraag niet tussen de veelgestelde vragen hierboven?
Vul het onderstaande formulier in en we komen zo snel mogelijk bij je terug.