FAQ's

1. Welke behandelingen heeft Elysee voor gewichtsverlies?

Elysee Nederland maakt voor haar Weight Loss behandelingen gebruik van medicatie en leefstijlinterventie. De medicatie kan bestaan uit injecties of tabletten. Deze worden voorgeschreven  door een Elysee arts of Internist. Hiervoor is een medische indicatiestelling noodzakelijk. De medische indicatiestelling is oa. gebaseerd op een BMI > 30 of een BMI >27 met een aan overgewicht gerelateerde aandoening. De wekelijkse dosering is altijd maatwerk en wordt samen met het medisch team bepaald. Deelnemers hebben wekelijks contact met de medische begeleider van Elysee.

2. Wat zijn de effecten van de behandelingen?

Het gewichtsverlies van deelnemers is grotendeels afhankelijk van therapietrouwheid, de persoonlijke leefstijl en de persoonlijke motivatie. Gemiddeld verliezen Elysee deelnemers 1 à 2 kg lichaamsgewicht per week tijdens de behandeling. Gestreefd wordt naar een gezond gewicht voor de lange termijn. Daarvoor is het belangrijk dat deelnemers na het beëindigen het hoofprogramma van de 4 tot 6 maanden en de daaropvolgende onderhoudsdosis periode, nieuwe gewoontes hebben ontwikkeld voor gezond eten en gezond bewegen.

3. Wat zijn verzadigingshormonen?

Verzadigingshormonen of wel eetlustremmers in de vorm van medicijnen (injecties of tabletten) hebben effect op het hongergevoel en de insuline secretie. Sommige medicijnen hebben invloed op het dopamine systeem. Hierdoor lukt het Elysee deelnemers beter om minder te eten en hebben Elysee deelnemers langer een voldaan gevoel. Dit zorgt ervoor dat persoonlijke aanpassingen in de leefstijl in de vorm van nieuwe gezonde gewoontes beter beklijven.

4. Hebben medicijnen voor afvallen ook bijwerkingen?

De meeste medicijnen voor afvallen hebben bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, obstipatie en diarree. Een kleine groep van deelnemers heeft hier vooral in de eerste weken van het Weight Los behandelprogramma last van. Daarom is het noodzakelijk dat de deelnemers wekelijks begeleiding en contact hebben met de medisch deskundig Elysee nurse.

5. Worden de medicijnen vergoed door zorgverzekeraars?

De Weight Los behandelprogramma’s van Elysee en de medicijnen worden niet door zorgverzekeraars vergoed. GLI-programma’s (Gecombineerde Leefstijl Interventie) indien voorgeschreven door een huisarts of specialist vallen wel onder de zorgverzekering. U dient hiervoor contact op te nemen met uw eigen huisarts voor meer informatie.

6. Hoe lang duurt het behandeltraject / programma ?

Het behandeltraject duurt minimaal 6 maanden waarin de cliënten intensief worden begeleid in gewichtsverlies en medicatie door de New Life Nurse. Daarna volgt een nabehandelingstraject waarin de cliënten op stabiel gewichtsniveau blijven.

7. Waaruit bestaat het behandeltraject / programma ?

Het integrale behandeltraject bestaat uit een intake gesprek met een arts, bloedonderzoek, intensieve begeleiding (thuisbezoeken) door de New Life Nurse van Elysee, de patient journey app, gewichtsmetingen, beweging- en voedingsadviezen. Mogelijk wordt met de persoonlijke huisarts contact opgenomen voor behandeladviezen.

8. Wat als ik mijn streefgewicht heb bereikt?

Om ervoor te zorgen dat je resultaten duurzaam zijn, volgt een nabehandelingstraject waarin de cliënten op stabiel gewichtsniveau blijven. Hierbij word je wekelijkse onderhoudsdosis in overleg met het medisch team voor jou bepaald.

9. Wat zijn de kosten voor het behandeltraject?

De totale kosten voor het behandeltraject worden vooraf met u gedeeld en zijn gebaseerd op het type traject wat een cliënt gaat doorlopen. De kosten voor consulten, medicatie, bloeddrukmetingen en lichaamsanalyse zijn all-in. De kosten voor het bloedonderzoek kunnen door Elysee in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar.

10. Wat is de garantie op succes ?

De gewichtsreductie resultaten per cliënt zijn afhankelijk van de motivatie van cliënt, de medicatiedosering, de duur van het behandeltraject en opvolging van de beweging en voedingsadviezen.

11. Is de dosering van de medicatie variabel?

De onderhoudsdosis van het verzadigingshormoon is 2,4 mg eenmaal per week. Dit wordt bereikt door een periodieke ophoging van de start dosis van 0.25mg. Deze dosis zal na 3 a 4 weken worden aangepast door de New Life Nurse op basis van lichaamsgewicht en gastro-intestinale bijwerkingen. De standaard opbouw is :

  • Week 1-4 1 per week 0,25 mg
  • Week 5-8 1 per week 0,5 mg
  • Week 9-12 1 per week 1,0 mg
  • Week 13-16 1 per week 1,7 mg
  • Onderhoudsdosis 1 per week 2,4 mg

12. Wat is het voordeel van deze methode boven andere lifestyle programma's zoals dieet?

Er zijn veel lifestyle programma’s voor gewichtsverlies. Het integrale behandelprogramma van Elysee wordt aangevuld met ondersteunende medicatie. Cliënten ervaren positieve resultaten. De intensieve en persoonlijke begeleiding door de New Life Nurses geven een stimulans in de motivatie van cliënten.

13. Kan iedereen meedoen?

Het Elysee behandelprogramma is voor personen met een BMI > 30 of een BMI >27 met een aan overgewicht gerelateerde aandoening. Bloedonderzoek en de intake door de Elysee arts zijn standaard onderdelen van het behandelprogramma. De medische begeleiding is er op gericht om de mogelijke bijwerkingen te minimaliseren en op zelfwerkzaamheid van de cliënten.