Is Ozempic veilig voor gewichtsverlies?

05-01-2023

Terwijl miljoenen mensen op Ozempic leunen voor gewichtsverlies en goede resultaten zien, stelt de Ozempic-website duidelijk dat hoewel het u kan helpen wat gewicht te verliezen, het niet is om af te vallen. Het bevat ook de verklaring dat Ozempic geen afslankmiddel is. Wegovy daarentegen wel. Ozempic wordt veelal off-label voorgeschreven door artsen voor gewichtsverlies en is in eerste instantie bedoeld voor glucosestabilisatie bij Diabetes 2 patienten.

Een studie gepubliceerd in het New England Journal of Medicine waarin bijna 2.000 volwassenen met een BMI van 30 of hoger werden geëvalueerd, ontdekte zelfs dat degenen die dit medicijn kregen terwijl ze bepaalde interventies voor een gezonde levensstijl volgden, een gemiddeld gewichtsverlies hadden van 14,9% vanaf de uitgangswaarde, vergeleken met een gemiddeld gewichtsverlies van 2,4% in de placebogroep. Er moet worden vermeld dat deze studie werd gefinancierd door Novo Nordisk, de fabrikant van Ozempic.

Hoewel de FDA en EMA Ozempic niet specifiek hebben goedgekeurd voor gewichtsverlies, heeft het toestemming gegeven voor Wegovy, een medicijn gemaakt met een hogere dosis van dezelfde chemische stof, voor ondersteuning bij het afvallen bij mensen met overgewicht en BMI die één gewicht gerelateerde aandoening hebben (zoals hoge bloeddruk) en mensen die in de zwaarlijvige BMI-categorie vallen. Beiden gebruiken pennen om semaglutide te injecteren en nemen geleidelijk toe naar een hogere aanhoudende dosis op basis van het individu en de tolerantie.

Aangezien dit medicijn pas in 2017 door de FDA is goedgekeurd, is er niet genoeg langetermijnonderzoek dat aantoont of langdurig gebruik van dit medicijn veilig is. Aanvullend onderzoek is daarom noodzakelijk. Op dit moment zijn geen gevallen van ernstige bijwerkingen bekend.