Kunnen afslankmedicijnen zoals Wegovy en Zepbound je gezondheid verbeteren?

Wegovy, Ozempic, Mounjaro en Zepbound zijn afvalmedicijnen die het GLP-1 hormoon nabootsen. Een van de functies hiervan is het geven van een verzadigd gevoel, waardoor je stopt met eten. Dit resulteert in gewichtsverlies.

Hoewel de medicijnen ook diabetes kunnen helpen beheersen, zijn deze medicijnen vooral populair vanwege hun vermogen om obesitas te behandelen. Obesitas is namelijk een belangrijke risicofactor voor ziektes waaraan je kan overlijden. Door obesitas vroeg te behandelen, kunnen deze gezondheidsrisico’s worden verminderd. Recent onderzoek suggereert ook dat deze medicijnen het risico op diverse andere gezondheidsproblemen kunnen verminderen.

Op het gebied van hart- en vaatziekten is er bewijs dat GLP-1 agonisten effectief zijn. De FDA heeft bijvoorbeeld Wegovy dit jaar goedgekeurd om cardiovasculaire sterfte te helpen voorkomen.

Daarnaast hebben GLP-1 medicijnen zoals Wegovy, Ozempic en Mounjaro oplossingen getoond in het verminderen van het risico op obesitas gerelateerde ziektes. Bovendien kan GLP-1 medicatie nuttig zijn bij de behandeling van een alcoholgebruiksstoornis.

Hoewel er veelbelovende resultaten zijn, wordt er nog wel onderzoek gedaan naar de medicijnen. Langdurige monitoring is nodig om de veiligheid van deze medicijnen voor een bredere populatie te waarborgen.

Bron: Healthline

Afvallen met GLP-1 medicatie