Tirzepatide, Zepbound™ & Mounjaro®, blijkt nog effectiever

Het is belangrijk op te merken dat tirzepatide, dat wordt verkocht onder de naam Zepbound & Mounjaro®, momenteel nog niet beschikbaar is in Nederland.

In een nieuw onderzoek, dat wordt gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van de European Association for the Study of Diabetes in Hamburg, Duitsland, hebben onderzoekers gedurende 12 weken verschillende doses van tirzepatide (Zepbound & Mounjaro®) en semaglutide (Wegovy/Ozempic) bestudeerd, variërend van lage tot onderhoudsdoses.

Het meest opvallende resultaat is dat mensen die tirzepatide innamen, een verbluffend gewichtsverlies van maar liefst 26% konden bereiken vs. 13% gewichtsverlies met semaglutide.
De gemiddelde dosis tirzepatide, die overeenkomt met 10 mg, bleek bijzonder effectief te zijn. Mensen in deze groep verloren bijna 4 kilo meer dan degenen die 2 mg semaglutide innamen. Zelfs bij lagere doses, zoals 5 mg tirzepatide in vergelijking met 1 mg semaglutide, werd een verschil van bijna 2 kilo waargenomen in het voordeel van tirzepatide.

Bovendien heeft het onderzoek aangetoond dat tirzepatide niet alleen superieur was in gewichtsverlies, maar ook beter in staat was om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden in vergelijking met semaglutide.

Hoewel er bij het gebruik van hogere doses tirzepatide meer bijwerkingen werden waargenomen, zoals braken en misselijkheid, bleken beide medicijnen het risico op ernstige complicaties niet te verhogen.Deze bevindingen benadrukken de veelbelovende mogelijkheden van tirzepatide, met name voor mensen (ook met diabetes type 2) die streven naar aanzienlijk gewichtsverlies.

Hoewel dit medicijn momenteel nog niet beschikbaar is in Nederland, biedt het onderzoek een veelbelovende kijk op de toekomst van de behandeling van obesitas en diabetes.

Bron: Themessenger