Skip to main content

In Nederland nemen de tekorten aan Ozempic snel toe en zowel Novo Nordisk als de medicijnautoriteit CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwen voor aanhoudende schaarste die naar verwachting zal voortduren tot volgend jaar.

Novo Nordisk, de fabrikant van Ozempic, heeft aangekondigd dat het de levering van het medicijn tijdelijk zal verminderen om de productie ervan te intensiveren. Deze beslissing is genomen vanwege een grotere vraag naar Ozempic en beperkingen in de capaciteit op enkele productielocaties.

Het EMA adviseert terughoudendheid bij het voorschrijven van Ozempic aan nieuwe patiënten totdat de voorraad genormaliseerd is. Novo Nordisk neemt maatregelen, zoals het beperken van de startdosering van 0,25 mg Ozempic, om de toegang voor bestaande gebruikers te waarborgen. Een fabriek in Frankrijk krijgt een investering van 2,1 miljard euro en daarnaast wordt meer dan 6 miljard dollar (ongeveer 5,5 miljard euro) geïnvesteerd in een nieuwe fabriek. Dit zal bijdragen aan het aanpakken van de actuele voorraadproblemen.

Bron