Skip to main content

In de wereld van medicijnen heeft de opmerkelijke opmars van Ozempic, oorspronkelijk ontworpen voor diabetespatiënten, geleid tot een complexe situatie en een verhitte discussie over de toegang tot dit schaarse medicijn. Terwijl het oorspronkelijke doel was om de bloedsuikerspiegel te stabiliseren, heeft de opmerkelijke effectiviteit als afslankmiddel het medicijn wereldwijd in de schijnwerpers gezet.

Met duizenden mensen die het zelf proberen te bemachtigen, ontstaat er een tweedeling in de apotheek, waar zowel diabetespatiënten als mensen met overgewicht strijden om het schaarse medicijn. Artsen schrijven recepten uit voor beide groepen, en apotheken bevinden zich in het midden van deze medicijnstrijd.

Ozempic, oorspronkelijk een receptplichtig medicijn, heeft in Nederland een opmerkelijke groei van 12.000 gebruikers in 2019 tot 71.000 gebruikers in het afgelopen jaar doorgemaakt. Opvallend is dat een groeiend aantal mensen bereid is de kosten van het medicijn zelf te dragen, wat aangeeft dat het niet alleen wordt gezien als een diabetesmedicijn, maar ook als een effectief afslankmiddel.

De strijd om Ozempic heeft geleid tot een tweedeling in de medische wereld, waarbij privéklinieken gebruikmaken van de vrijheid om het medicijn ‘offlabel’ voor te schrijven aan mensen zonder diabetes, zij het tegen een aanzienlijke prijs. Deze ontwikkelingen roepen de vraag op wie er eigenlijk recht heeft op dit schaarse medicijn en hoe de medische gemeenschap hiermee moet omgaan.

De discussie over de toegang tot Ozempic escaleert, waarbij de complexiteit van de situatie duidelijk wordt in de apotheken. Terwijl diabetespatiënten overstappen op alternatieve medicijnen, blijft de vraag naar Ozempic groeien, wat heeft geleid tot officiële tekortmeldingen en een oproep tot terughoudendheid.

De schaarste aan Ozempic heeft niet alleen gevolgen voor diabetespatiënten, maar ook voor degenen die het gebruiken als afslankmiddel. Alternatieven zoals Mysimba en Saxenda worden door zorgverzekeraars vergoed, maar lijken niet dezelfde effectiviteit te bieden als Ozempic.

Terwijl de medicijnstrijd voortduurt, kijken medische klinieken reikhalzend uit naar nieuwe medicijnen met vergelijkbare eigenschappen. De introductie van het aanstaande middel tirzepatide van concurrent Eli Lilly zou de marktdynamiek kunnen veranderen.

De complexiteit van de Ozempic-situatie benadrukt de noodzaak van een zorgvuldige afweging van de toegang tot medicijnen, waarbij zowel medische professionals als patiënten betrokken zijn in het streven naar een evenwichtige oplossing voor deze uitdagende kwestie.

Lees hier verder: NRC